Turystyka Korbielowa i Beskidu Żywieckiego

 

Cała gmina Jeleśnia, na której terenie znajduje się masyw Pilska, jest gminą nakierowaną przede wszystkim na turystykę. Sprawdź, jakie inwestycje i działania władz mogą zwiększyć potencjał turystyczny regionu.

 

Inwestycje w Korbielowie i Gminie Jeleśnia

 

Cała gmina Jeleśnia, na której terenie znajduje się masyw Pilska, jest gminą nakierowaną przede wszystkim na turystykę. Brak tu większych zakładów przemysłowych, nie rozwinęła się tu w zasadzie żadna gałąź produkcji może jedynie poza chałupniczymi zakładami produkującymi tarcicę drewnianą czy gotowe wyroby z drewna. Sytuacja ta powoduje oczywiście problemy ze znalezieniem pracy, z drugiej jednak strony można postrzegać ją po stronie plusów. Doskonałe warunki krajobrazowe i przyrodnicze połączone z brakiem przemysłu, a więc co za tym idzie skażeń czy zanieczyszczeń pozwala promować gminę jako doskonałe miejsce wypoczynku zarówno urlopowego, czy wakacyjnego, jak i weekendowego. Władze gminy wydają się podzielać ten pogląd i w perspektywicznych planach rozwoju Korbielów wraz z rejonem Pilska ma stać się centrum turystyki zarówno letniej, jak i zimowej.

W pierwszej kolejności planowane do realizacji inwestycje mają mieć charakter rekreacyjny, związany z obsługą turystów. Są to przede wszystkim hale sportowe, baseny czy trasy biegowe. Planowane jest również wytyczenie tras umożliwiających uprawianie narciarstwa biegowego, które w porównaniu z narciarstwem zjazdowym jest bardzo słabo rozwinięte. Zważywszy na to, że narciarstwo biegowe zdobywa w naszym kraju coraz więcej zwolenników, będzie to kolejny element przyciągający turystów w to właśnie miejsce. Nie bez znaczenia jest również fakt, że poza sezonem narciarskim trasy te odpowiednio poprowadzone i przygotowane mogłyby stać się trasami rowerowymi lub ścieżkami do przejażdżek konnych.

 

Park rekreacyjno-turystyczny w Korbielowie

 

Innym bardzo interesującym i ważnym projektem ujętym w planie zagospodarowania przestrzennego Korbielowa jest budowa parku rekreacyjno – sportowego przeznaczonego do aktywnego uprawiania sportów. Inwestycja (Buziński W. Park rekreacyjno – sportowy w Korbielowie) ta podzielona jest na dwa następujące etapy:

  • budowa drogi dojazdowej z parkingami i chodnikiem,

  • budowa dwóch kąpielisk otwartych, boisk, kortów tenisowych, pawilonów gastronomicznych oraz zaplecza socjalno – sanitarnego.

Z powyższym projektem wiąże się zagadnienie wykorzystania złóż wód geotermalnych, które występują zarówno na terenie gminy Jeleśnia, jak i innych miejscowości powiatu żywieckiego. Wykorzystanie tego typu energii niesie za sobą wiele pozytywnych skutków. Z jednej strony byłaby możliwość wybudowania kompleksu basenów o naturalnie ciepłej wodzie, co z pewnością stałoby się ciekawą atrakcją turystyczną i alternatywą dla wielu tego typu obiektów na Słowacji. Z drugiej strony wykorzystanie tego typu energii do ogrzewania budynków znacząco zminimalizowałoby koszty utrzymania budynków oraz ograniczyło emisje zanieczyszczeń. W perspektywie stale rosnących cen energii oraz kwestii emisji CO2 budowa odpowiednich instalacji geotermalnych staje się coraz bardziej interesująca (Michniowski Z. Wstępna analiza opłacalności uruchomienia zakładu geotermalnego w gminie Jeleśnia).

Inne planowane kroki mające na celu przyciągniecie turystów zwłaszcza w konfrontacji z coraz bardziej konkurencyjnymi miejscowościami i obiektami na sąsiedniej Słowacji to:

  • pomoc osobom mającym zamiar zawodowego zajęcia się prowadzeniem działalności agroturystycznej,

  • odnowienie kulturowego wypasu owiec przy uczęszczanych szlakach, poprzez dofinansowanie takich form hodowli z funduszy Unii Europejskiej,

  • udostępnienie działek w masywie Pilska pod pola namiotowe i minicampingi z urządzeniami sanitarnymi i prądem, które mogą stać się ciekawą propozycją dla osób o niezbyt zasobnym portfelu.