Rozwój turystyczny Beskidów a ekologia

 

Rozwój turystyki to nie tylko korzyści i zyski, ale również pewne koszty. Zobacz, w jaki sposób inwestycje turystyczne mogą wpłynąć na stan środowiska naturalnego.

 

Ekologia w Beskidach

Trzeba sobie również uświadomić, że rozwój turystyki to nie tylko korzyści i zyski, ale również pewne koszty. Na pierwsze miejsce wysuwa się tutaj niebezpieczeństwo dewastacji terenów szczególnie cennych pod względem przyrodniczym. Zarówno turystyka piesza, jak i rowerowa, nawet ta odbywająca się po wyznaczonych trasach nie pozostaje bez znaczenia dla przyrody. Dochodzi przede wszystkim do erozji gleby, wydeptywania i niszczenia roślinności, płoszenia zwierzyny, a przede wszystkim zaśmiecania. Szczególnie cenne przyrodniczo tereny, jakimi są omawiane już wcześniej torfowiska znajdujące się w pobliżu schroniska na Hali Miziowej cały czas narażone są na rozdeptywanie. Dodatkowo jego obrzeże wyłożone zostało płytami betonowymi, co miało na celu poprawić komfort przejścia, a w efekcie doprowadziło do zniszczenia jego części, a do pozostałej zaburzony został dopływ wody, co również jest bardzo niekorzystne.

 

Ochrona naturalnego środowiska – Beskid Żywiecki

Innym problemem jest narażenie na zniszczenie stanowisk wielu chronionych i cennych gatunków roślin zielnych. Brak świadomości turystów powoduje, że wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, iż obcuje z czymś wartościowym i wartym ochrony. A trzeba tutaj powiedzieć, że na Hali Miziowej i sąsiadującej z nią Hali Cebulowej mają swoje stanowiska czosnek syberyjski oraz niebielistka trwała. Gatunki te wpisane są do czerwonej księgi gatunków ginących, a omawiane stanowiska są jedynymi stanowiskami w polskich Beskidach. Brak odpowiedniej informacji powoduje, że wielu, a właściwie większość turystów nie wie nawet, że powinna na nie uważać i otoczyć je szczególną opieką.

 

Wpływ turystyki narciarskiej na ekologię

Podobnie negatywne skutki wywołuje ruch narciarski. Tu również mamy do czynienia z erozją gleby czy niszczeniem darni. Z racji tego jednak, że śnieg pełni tutaj rolę naturalnej ochrony, straty te nie są może zbyt duże, jednak w miejscach lokalnych wypukłości tam, gdzie pokrywa śnieżna jest cienka, uszkodzenia takie mają miejsce.

 

Sporty motorowe a ekologia

Największym jednak problemem, który pojawił się w ostatnich latach, jest jazda pojazdami terenowymi. Możemy tutaj wymienić quady, skutery śnieżne, motocykle crossowe czy samochody terenowe. Wszystkie te pojazdy coraz częściej możemy spotkać na górskich trasach czy drogach leśnych. Ruch ten, mimo że jest niezgodny z prawem z uwagi na zakaz wjazdu do lasu pojazdami silnikowymi, trudno jest eliminować i karać. Niestety, użytkownicy tego typu pojazdów nie przejmują się właściwie niczym. Wjeżdżają nie tylko na drogi leśne udostępniane pojazdom służby leśnej, ale także do rezerwatów, ostoi zwierzyny, na uprawy leśne i w inne miejsca, gdzie czynią wiele, często nieodwracalnych szkód.